Um Benelux Filmfestival zu Ostende ass Mona mat der Auszeechnung fir d’Behandlung vun engem aktuellen Problem belount ginn.