2007 probéiert KML säin Gléck bei internationale Festivalen: Dee leschte Kuerzfilm Mona krut duerch seng positiv Kritiken relativ vill Ureegungen, sech bei sou Concoursen ze mellen. Mir sinn deem no gaangen, an hunn eis elo um éischte Festival ageschriwwen: Den 21. Benelux Filmfestival  zu Ostende! Hei bleift ofzewaarden, op de Film ugeholl gëtt.
Weider Festivaler, wou KML 2007 participéieren well sinn: Clipstar a Festival Cinéfleuve.